Begripvol zijn en Inzicht geven gebruiken om te sturen

Coachen als leiderschapsstijl

Als mensen doen waar ze goed in zijn, wordt alles beter!

“Lean en mean” processen

Je wil toch ook medewerkers die zich verantwoordelijk voelen voor hun eigen ontwikkeling?

Coachen is en een leiderschapsstijl gericht op het in beweging krijgen van mensen en hun ontwikkeling. Managers die kunnen coachen schrijven niet de wetten voor, ze stellen kritische vragen en schetsen mogelijkheden die mensen zelf tot nadenken en tot actie stimuleert.

Overigens zijn we van mening dat ook coachende leidinggevenden soms heel duidelijk moeten zijn en hun stijl kunnen afwisselen met een meer directieve als de situatie daarom vraagt. Niet alles is coachend op te lossen.

Wat heb je aan coachende leidinggevenden?

  • Ze stimuleren mensen in het nemen van eigen regie
  • Ze bevorderen dat verantwoordelijkheden lager in de organisatie komen te liggen
  • Ze stimuleren mensen om problemen zelf aan te pakken
  • Je voorkomt dat problemen steeds groter worden

 

De vraag is:
Kan ik coachende kwaliteiten ontwikkelen?
Hoe selecteer ik mensen op coachende kwaliteiten?
Kan iedereen coachen?   

Symion helpt om:

  • Ontwikkel- of aanstellingsassessments uit te voeren. We brengen persoonlijke drijfveren in kaart en onderzoeken of men (potentieel) coachende talenten heeft
  • Mensen individueel te begeleiden om een betere coach of coachende leidinggevende te worden
  • De organisatie van goed naar beter te helpen: Samen ondernemen, een state of the art management development programma, gebaseerd op Action learning  

 

‘Nelson Mandela: ‘Een ware leider legt een besluit niet op, maar zorgt ervoor dat mensen het zichzelf opleggen.’

Ontmoet de specialisten

Alex Janssen
Executive coach

Jan Boekestijn
Trainer, procesbegeleider

eef Spies
Cons. duurzame inzetbaarheid

Laten we in contact komen!

Ik wil toegevoegde waarde!

Laten we in contact komen!

Laten we in contact komen!