Als mensen doen waar ze goed in zijn, wordt alles beter!

Samen ondernemen

Als mensen doen waar ze goed in zijn, wordt alles beter!

Samen ondernemen

Samen ondernemen

Wij helpen leidinggevenden bij het maken van belangrijke keuzes om als organisatie succesvoller te worden en te blijven. Dat doen we altijd door samen op te trekken, samen te ondernemen. Wij helpen bij het in kaart brengen van mogelijkheden en hindernissen, het formuleren van aantrekkelijke doelen, het maken van actieplannen en het implementeren daarvan.

Dat doen we door gerichte begeleiding, coaching of training. We doen precies wat nodig is om verder te komen. Niet meer en niet minder. En op zo’n manier dat wanneer we vertrekken de organisatie zelfstandig door kan op de succesvolle weg.

Synergie

‘Alleen ben je sneller, samen kom je verder’

Wij werken in een coöperatie samen. Door samen te werken halen we het beste in elkaar naar boven. We inspireren elkaar, vullen elkaar aan, corrigeren waar nodig. Ieder vanuit zijn eigen specialisme draagt bij aan het voorliggende vraagstuk. Dit leidt altijd tot betere oplossingen dan die ieder van ons in zijn eentje zou kunnen bedenken.

Zo werken we ook samen met onze klanten. We zien hen als partner, waarmee we samen de beste oplossingen zoeken voor de vraagstukken in de betreffende organisatie. We noemen dat ‘samen ondernemen’, waarbij wij toegevoegde waarde leveren op meerdere disciplines.

Een snelle oplossing is goed, maar een goede oplossing is beter! 

Hieronder staat een overzicht van thema’s waarover we graag in gesprek gaan met ondernemers.

Hoe ondernemen we samen?

In deze tijd een uiterst belangrijk onderwerp. Veranderingen volgen elkaar snel op. Te laat reageren, of anticiperen maakt het verschil tussen succes en falen. Het formuleren van een sterke visie, passend in de soms turbulente omgeving, maakt dat de onderneming richting krijgt en energie op realisatie. Organisaties die visieontwikkeling samen met hun medewerkers organiseren blijken betere resultaten te halen.

Een goede visie geeft richting. Leiderschap zorgt voor beweging. Dat zorgt er voor dat mensen effectief samenwerken om doelen te realiseren. Waar talenten maximaal worden benut voor de ontwikkeling van de organisatie én de mens.
Tegenwoordig vraagt dat andere vaardigheden, waarbij ’tegenspraak’ zorgt voor optimalisatie. Hier gaat het om de juiste balans tussen ‘sturing’ en ‘zelfsturing’.

Wil je de toekomst van je organisatie zeker stellen, dan moet je innoveren. Technisch, organisatorisch en in je mensen. Stilstand betekent achteruitgang, concurrenten die je inhalen. Innoveren staat gelijk aan veranderen. Dat lukt wanneer je je mensen meekrijgt. Zij zullen moeten begrijpen dat ze de dragers zijn van de verandering. En zij zullen moeten ervaren dat jij ze daarbij ondersteunt. Samen kom je verder.

Verantwoording lager in de organisatie brengen. De organisatie schept de kaders waarbinnen medewerkers ruimte krijgen om resultaten te halen. Dat vraagt taakvolwassenheid en zelfsturing. Onder de goede voorwaarden groeit ‘intern ondernemerschap’. Mensen voelen zich dan meer dan ooit betrokken.

Coachen is een manier om mensen op eigen kracht in beweging te brengen en zichzelf te verbeteren. Beter dan welke andere stijl ook. Mensen in beweging brengen, maakt ook veel los. Daarom is diepe kennis van de mens en de organisatie en hun diepere bedoelingen essentieel. Op welke plek komt iemand het best tot zijn/haar recht en hoe krijg je die daar?

Als manager moet je regelmatig belangrijke beslissingen nemen. Vaak sta je daar alleen voor. Toch, of juist dan, voel je behoefte om even te overeggen met een ervaren manager. ‘Zie ik het wel goed? Vergeet ik niets? Welke gevolgen heeft mijn beslissing?’ Met management support haal je laagdrempelig gedegen hulp in huis voor typische managementvraagstukken.

Hier komen alle eerder genoemde onderwerpen samen. Het ultieme doel is ‘samen ondernemen’. Iedereen in de organisatie doet actief mee. Niet voor niets is dit ook de naam van een management ontwikkelprogramma dat Symion met een van haar business partners aanbiedt.
Dit programma draagt bij aan ontwikkeling van mens en organisatie dat duurzaam tot aantoonbare resultaten leidt.

Ontmoet de specialisten

Alex Janssen
Executive coach

Jan Boekestijn
Trainer, procesbegeleider

eef Spies
Cons. duurzame inzetbaarheid

Laten we in contact komen!

Ik wil toegevoegde waarde!

Laten we in contact komen!

Laten we in contact komen!