Haal eruit wat er in zit!

Ontwikkelen is mensenwerk

Haal eruit wat er in zit!

Ontwikkelen is mensenwerk

Ontwikkelen is mensenwerk

Ontwikkelen is weten wat je kunt, verbeteren wat je kunt en plezier hebben in het groeien!

Wij geloven dat als je doet waar je goed in bent, dat je dan plezier hebt in je werk en het bedrijf profiteert van jouw kennis en vaardigheden. Om op een gestructureerde manier invulling te geven aan een dergelijk groeiproces moet je weten wat Je kunt, waar je talenten liggen en wat je drijfveren zijn.

Inzicht in deze talenten en je persoonlijke motivatie geeft een heel duidelijke richting waar je ontwikkelmogelijkheden liggen. Binnen Symion geloven we in de kracht van TMA (Talent Motivatie Analyse) als hulpmiddel om hier achter te komen.

 

Grip op kennis; gewenst en aanwezig

Onder mijn medewerkers zijn mensen met bijzondere talenten. Iedereen is goed in meerdere dingen. De vraag is: hoe weet ik waar iedereen goed in is, of waarin ze goed kunnen worden? 

Ik heb medewerkers die zelf met een ontwikkelingsvraag komen. Anderen moeten meer aangemoedigd worden. 

Ik geloof er als manager in dat de ontwikkeling van deze mensen de ontwikkeling van de organisatie kan versnellen. En andersom.  

Effectief ontwikkelen van talenten en kennis en vaardigheden. 

Iedere organisatie heeft medewerkers die met elkaar taken verrichten om de organisatieresultaten te behalen. Met een TMA-analyse breng je de drijfveren, talenten en competenties van medewerkers in kaart. Het is belangrijk dat mensen hun talenten kunnen inzetten. Dan presteren ze maximaal. Dat vraagt om een goede aansluiting van talenten en competenties bij een functie. Om dit te managen kun je gebruik maken van het Talent Management Systeem dat wij als partner van TMA kunnen helpen implementeren.

Voor meer informatie, klik op TMA, of neem contact op met een van onze experts.

Ervaring is kennis in de praktijk en veel kennis en ervaring leidt tot vakmanschap!

Vakprofielen geeft u inzicht in de kennis en ervaring van uw personeel en geeft u handvatten om dit verder te ontwikkelen.

Een vakprofiel beschrijft een functie in termen van kennis. Deze kunnen worden aangevuld met competenties, gedrag en talenten om het profiel compleet te maken.

In een Vakprofiel staan kennisgebieden en per kennisgebied is het gewenste niveau van dat kennisgebied aangegeven. Het profiel geeft in termen van Kennis aan wat een medewerker moet weten om zijn/haar vak goed uit te kunnen voeren.

De kennisgebieden delen we in in Vakkennis, Businesskennis en Branchekennis.

In het vakprofiel rubriceren we de benodigde kennis in Vakkennis, Businesskennis en Branchekennis.

Vakkennis beschrijft de directe kennis die met het vak te maken heeft. Zo moet een automonteur om kunnen gaan met de moderne diagnosesystemen.

Businesskennis gaat in op de in het bedrijf aanwezige systemen die niet direct vakgerelateerd zijn. In het geval van de automonteur kan het bijvoorbeeld kennis van ISO zijn, als het bedrijf ISO gecertificeerd is.

Onder Branchekennis verstaan we in dit voorbeeld kennis van personenwagens of bedrijfswagens of kennis van specifieke automerken. 

Kort antwoord: alle kennis die nodig is om het vak uit te kunnen voeren. Die kennis bestaat uit kennis uit de basisopleiding, aangevuld met bedrijfsspecifieke kennis.

Bij de automonteur bijvoorbeeld begint dat bij de voorbereiding (hygiëne, veiligheid, milieu), dan diagnose van het probleem; vervolgens de analyse van de aanpak; gevolgd door de feitelijke reparatie, keuring of onderhoud met kennis van vloeistoffen, gassen en gevaarlijke stoffen en tot slot de nabewerkingen zoals afmelden bij keuring, registratie van tijd en onderdelen voor facturatie en het schoon achterlaten van het voertuig en afmelden bij chef werkplaats.

We gaan hierbij dus langs alle fases van het werk en beschrijven de kennis die voor dat stadium van belang is.

Symion helpt je om de vereiste kennis-, vaardigheids- en competentieprofielen actueel te houden. We zorgen voor een methode waarmee je met de individuele medewerkers in gesprek kunt (Competentiematrix) én waarmee je certificeringen en bevoegdheden direct in beeld hebt.
Ook helpen we je met de inrichting van een leermanagementsysteem (LMS), waarbij een link gelegd wordt met de functie-eisen en -profielen en het meerjaren opleidingsplan, gericht op continuïteit.

Neem contact op met een van onze experts voor meer informatie.

Alberto Tiehuis
HR Adviseur

Frits Roemeling
HR Adviseur

Fernando Estarippa
Recruiter / business analist

Jan Boekestijn
Trainer coach procesbegeleider

Laten we in contact komen!

Ik wil toegevoegde waarde!

Laten we in contact komen!

Laten we in contact komen!