Als mensen doen waar ze goed in zijn, wordt alles beter!

Onze scans

Als mensen doen waar ze goed in zijn, wordt alles beter!

Onze scans

HR Quickscan

Door (HR) processen te standaardiseren vermindert u de kans op fouten en de daarbij behorende herstelkosten en u vermindert de doorlooptijd van deze processen. Hiermee bespaart u op de operationele kosten van uw organisatie en verbetert u de kwaliteit van dienstverlening.

De Symion HR quickscan geeft een snel beeld van in hoeverre u uw HR processen in control heeft. Per vraag kunt u punten scoren en hoe hoger de score, hoe meer controle u heeft over uw processen. De scan beslaat een 5-tal gebieden en de bijbehorende processen en is gebaseerd op het Capability Maturity Model van People-CMM. (Lees hier meer over People-CMM.).

De scan bestaat in totaal uit 17 vragen  op de volgende gebieden:

  1. Bemensing (6 vragen)
  2. Communicatie en coördinatie (3 vragen)
  3. Performance management (3 vragen)
  4. Training en ontwikkeling (3 vragen)
  5. Beloning (2 vragen)

Na het invullen van de scan krijgt u uw score per gebied te zien. U ontvangt deze score ook per e-mail toegezonden met daarbij een uitleg van de score.

Doe de Hr-quickscan

Vitaliteit

Uw organisatie vitaal houden betekent dat uw organisatie in staat is het werk goed te doen, maar ook extra werk en lastige vraagstukken effectief op te pakken. Om uw organisatie vitaal te houden moeten ook de medewerkers vitaal zijn en blijven.

Ook dat vraagt aandacht en beleid. Op veel manieren kun je een organisatie en hun mensen vitaal maken en houden. Dat is meer dan alleen gezonde slalades in de kantine verstrekken. Het heeft ook te maken met bewegen, afwisseling in werk, ontwikkelen van mensen, stresshantering, etc.

Om een indruk te krijgen van de mate van vitaliteit kunt u hier een Quick scan (10 vragen) maken. De score geeft een indicatie van de mogelijkheden om op het terrein van vitaliteit winst te maken.

Neem contact op met Symion voor een verkenning van de mogelijkheden.

Ik wil vitale medewerkers

Laten we in contact komen!

Ik wil toegevoegde waarde!

Laten we in contact komen!

Laten we in contact komen!