Twee weten meer dan één

Management support

Als mensen doen waar ze goed in zijn, wordt alles beter!

“Lean en mean” processen

Soms sta je er alleen voor

Wij kennen ondernemers. Ze zijn goed en veelzijdig, maar kunnen en weten niet alles. Bovendien hebben ze last van de valkuil te lang alleen door te willen gaan, waardoor soms kostbare en vermijdbare fouten worden gemaakt.

Management support bestaat uit een concrete samenwerking tussen de manager en een deskundige van Symion. Wij verdiepen ons in de organisatie. Alleen dán kunnen we echt helpen. Door samen aan vraagstukken te werken verscherpt dit de eigen mening, biedt dit andere (bredere, of langere termijn) perspectieven en levert het inzichten op die helpen sneller tot het gewenste resultaat te komen.

Door periodiek met elkaar een adviesgesprek te houden over lopende zaken en actuele en toekomstige vraagstukken, ontstaat meer kennis en inzicht, op basis waarvan betrouwbaardere beslissingen kunnen worden genomen. Wij vormen hiermee jouw sparringpartner, waardoor je als manager meer zekerheid en daarmee stabiliteit en veiligheid krijgt. Dit geeft rust.

Support mogelijkheden

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij jouw behoeften, kun je kiezen uit de volgende support varianten:

‘Door goede hulp voorkom je vele valkuilen’

Ontmoet de specialisten

Alex Janssen
Executive coach

Jan Boekestijn
Trainer, procesbegeleider

eef Spies
Cons. duurzame inzetbaarheid

Laten we in contact komen!

Ik wil toegevoegde waarde!

Laten we in contact komen!

Laten we in contact komen!