Als interimmer effectief samenwerken

Werken heeft een doel, maar wát als jij of je medewerker niet kan werken?

Wat is samenwerken

Waar mensen samenwerken is er sprake van wederzijdse beïnvloeding. Iedereen levert een bijdrage aan een te bereiken resultaat. Dat gaat echter niet vanzelf goed. Om tot effectieve samenwerking te komen moet dan ook in de eerste plaats het doel helder zijn: zijn we allemaal wel gericht op hetzelfde eindresultaat?

Als dat duidelijk is zullen mensen taken moeten uitvoeren. Bij de verdeling van taken let je, als je een beetje slim bent op wie wat het beste kan. Zo ontstaan rollen en een taakverdeling die voor iedereen ook duidelijk moet zijn. Iedereen weet precies wat die (wanneer en hoe) moet doen om tot het afgesproken resultaat te komen. Tot slot is het nodig werkafspraken te maken, de spelregels voor hoe men met elkaar communiceert, delen van het werk overdraagt, controle houdt, etc.

Bovenstaande klinkt logisch. Dit zou toch in ieder samenwerkingsverband goed moeten zijn geregeld. Helaas kom ik maar al te vaak tegen dat dit ‘op papier’ wel goed staat, maar dat het in de praktijk niet altijd zo werkt.

Balans

Effectief samenwerken lukt dus alleen goed wanneer er sprake is van duidelijk doel, heldere rollen en taakverdeling en goede spelregels.

Ook van belang is dat er sprake is van een goede balans m.b.t. de invloed tussen mensen binnen een samenwerkingsverband. Er moet sprake zijn van voldoende betrokkenheid, van eigenaarschap van het vraagstuk en de manier waarop dit zal worden aangepakt. Dat vraagt om een luisterend oor, begrip voor standpunten, het vermogen argumenten tegen elkaar af te wegen, waarbij iedereen het gevoel heeft gehoord te zijn, zich serieus genomen voelt. Een best wel ingewikkelde klus. Het goede nieuws is dat dit is te leren.

Leiderschap

In feite spreken we hier over leiderschapsvaardigheden. Die zijn wat mij betreft niet alleen voorbehouden aan de formele leidinggevenden. Iedereen kan (informeel) leiderschap tonen door effectief invloed uit te oefenen binnen een groep samenwerkende mensen gericht op het bereiken van overeenstemming op een doel en werkwijze. Iedereen heeft daarmee invloed op het proces. Ook als je zogenaamd geen invloed hebt, zie je gebeuren dat er in de ‘onderstroom’ toch nog invloed wordt uitgeoefend in de vorm van vertraging, sabotage, verzuim, verzaken, etc. Overigens is dit veel lastiger om mee om te gaan. Dat kun je dus maar beter voorkomen.

Interim

Een bijzondere groep medewerkers zijn ‘interimmers’. Zij komen tijdelijk de organisatie versterken met een specifieke klus of opdracht. Ze kennen de organisatie en de medewerkers niet. Andersom is de interimmer voor medewerkers ook een onbekende. Voor een interimmer is het cruciaal dat hij/zij in staat is snel een band op te bouwen met collega’s.

Om voldoende commitment te krijgen bij de organisatie, de opdracht en de medewerkers om tot een goede werking te komen van wat ik hierboven beschreef. Dat vraagt nogal wat sociale vaardigheden. Veel interimmers worden ingehuurd vanwege hun specifieke kennis op een bepaald vakgebied. Toch zijn het vrijwel nooit solisten die wekenlang alleen op een kamertje zitten te werken. Zij hebben baat bij vaardigheden die hen helpen slagvaardig en effectief samen te werken. De invloed die zij kunnen uitoefenen komt voort uit de specifieke rol (de klus of opdracht), en het feit dat ze onbekend zijn met de organisatie.

Het lijkt een nadeel, maar zij hebben geen last van een oude cultuur of ineffectieve routines. Hun aanwezigheid kan juist inspirerend en innoverend werken op een bestaand team. Bovendien neemt de interimmer zijn/haar omgeving waar met een andere bril, ziet de dingen anders en geeft er anders betekenis aan. Alleen dat al levert soms baanbrekende inzichten op die toegevoegde waarde leveren aan het team en de organisatie. Die het verschil maakt tussen ‘doormodderen’ en een ‘doorbraak’.

Toegevoegde waarde

Symion gaat er prat op toegevoegde waarde te leveren bij al haar diensten. Dat geldt voor de interimmers van Symion net zo. Zolang er sprake is van toegevoegde waarde is er sprake van een vruchtbare samenwerking. Als die waarde afneemt verandert de opdracht, of stopt de samenwerking. Meestal is dat het moment dat de organisatie weer op eigen kracht verder kan.

Voor meer informatie over waarde toevoegende interimmogelijkheden kun je altijd contact opnemen met een van onze consultants. Om het gemakkelijk te maken kun je mij bellen op 06 44264418.

Ik wil toegevoegde waarde!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *